12 مرحله آزمون ویروس‌شناسی- کارشناسی ارشد 1400

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چرا باید در آزمون‌های آزمایشی شرکت کنید؟   برنامه‌ریزی جامع و نظم بخشیدن به مطالعه داوطلب سنجش و ارزیابی مباحث…

14مرحله آزمون آزمایشی باکتری‌شناسی- کارشناسی ارشد 1400

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چرا باید در آزمون‌های آزمایشی شرکت کنید؟ برنامه‌ریزی جامع و نظم بخشیدن به مطالعه داوطلب سنجش و ارزیابی مباحث مطالعه…

۴ مرحله آزمون جامع باکتری شناسی

رایگان!

آزمون شماره ۱: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ کارنامه و تحلیل آزمون: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ آزمون شماره ۲: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ کارنامه…